Kể từ hôm nay, giá xăng dầu trong nước lần điều chỉnh số 97 Nhà nước IV xăng lùi về kỷ nguyên thứ 8 | xăng | cây xăng | giá dầu

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 13:47:45
部分Win10版本1809用户被强制升级至Win10版本2004|||||||

IT之家6月18日动静 据Neowin报导,微硬此前公布了Windows 10 May 2019更新,用户能够自止挑选装置驱动更新。不外当用户仍正在利用行将停止撑持的OS版本,那末微硬将会主动为用户的PC晋级到Windows 10的最新版本。

微硬克日便为Windows 10版本1809用户主动晋级为最新的Win 10版本2004。IT之家领会到,今朝仍有8.2%的Win 10 PC用户运转着2018年10月更新。

若是用户仍正在利用Windows 10版本1809,那末可挑选期待微硬将PC主动晋级到Win 10版本2004,大概本身也能够将PC晋级至更不变的版本1903或1909。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa